Tämän elämän sanat

18.09.2015 16:00

Apostolien tekojen luvussa 5 on mielenkiintoinen kertomus siitä, kuinka apostolit oli vangittu ja heitetty vankilaan:

Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet, vei heidät ulos ja sanoi: "Menkää, astukaa esiin ja puhukaa temppelissä kansalle kaikki tämän elämän sanat." Sen kuultuaan apostolit menivät päivän koittaessa temppeliin ja opettivat. Mutta ylipappi ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat ja kutsuivat koolle neuvoston ja kaikki Israelin vanhimmat ja lähettivät noutamaan apostoleja vankilasta. Kun oikeudenpalvelijat saapuivat vankilaan eivätkä löytäneet heitä sieltä, he palasivat takaisin ja kertoivat: "Me kyllä näimme, että vankila oli tarkasti lukittu ja vartijat seisoivat ovien edessä, mutta kun avasimme ovet, emme löytäneet sisältä ketään." Kun temppelivartioston päällikkö ja ylipapit kuulivat nämä sanat, he olivat ymmällään heistä eivätkä tienneet, mitä tästä seuraisi. Mutta joku tuli kertomaan heille: "Kuulkaa, ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat temppelissä ja opettavat kansaa." Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijoiden kanssa hakemaan heitä, ei kuitenkaan väkivalloin, sillä he pelkäsivät, että kansa kivittäisi heidät. He toivat apostolit ja asettivat heidät neuvoston eteen, ja ylipappi kuulusteli heitä. Hän sanoi: "Emmekö ole kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tässä nimessä? Ja nyt te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren." Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.”

 

Kiivas väittely jatkui apostolien ja lainopettajien välillä, mutta sitten fariseus nimeltään Gamaliel, koko kansan kunnioittama lainopettaja puuttui puheisiin ja sanoi: ”Pysykää erossa näistä miehistä ja antakaa heidän olla. Jos tämä hanke tai toiminta on ihmisistä, se raukeaa tyhjiin, mutta jos se on Jumalasta, te ette voi kukistaa heitä. Varokaa, ettei teidän havaittaisi taistelevan Jumalaa vastaan." Niin he myöntyivät hänen neuvoonsa.

 

Tästä edellisen kertomuksen tapahtumista on kulunut jo noin 2000 vuotta ja tämä kyseinen hanke ei ole kaatunut, päinvastoin vahvistunut ja levinnyt ympäri maapalloa. Hanke on siis Jumalasta ja me emme voi sitä kaataa!

 

Takaisin